Produkty - Rodzaje dachów

Rus - Stal

Rodzaje dachów w garażach blaszanych obejmują różne konfiguracje, które mogą być dostosowane do indywidualnych preferencji i wymagań miejscowych.

Oto kilka podstawowych rodzajów dachów dla garaży blaszanych:

- Dach płaski: Dachy płaskie są prostą i ekonomiczną opcją, często wybieraną ze względu na niski koszt i łatwość montażu​​.

- Dach jednospadowy (spad do tyłu, na lewo lub na prawo, do przodu): Dach jednospadowy składa się z jednej płaszczyzny nachylonej w jednym kierunku. Kierunek nachylenia może być dostosowany do preferencji, na przykład spad do tyłu, na lewo lub na prawo, lub do przodu​​​.

- Dach dwuspadowy (spad na boki lub spad na przód lub tył): Dach dwuspadowy składa się z dwóch płaszczyzn nachylonych w przeciwnych kierunkach, tworząc kształt litery "A". Podobnie jak dach jednospadowy, dach dwuspadowy może być skonfigurowany tak, aby spad był skierowany na boki lub na przód lub tył garażu​​.

- Dachy w zabudowie szeregowej: Dachy w garażach blaszanych w zabudowie szeregowej są dostosowane do konstrukcji, które mają być zintegrowane z innymi budynkami lub strukturami, takimi jak magazyny, maszyny rolnicze, wiaty śmietnikowe i przystankowe​5.